Informatie vrijwilligers

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we geen of minimaal gebruik gaan maken van extra vrijwilligers.
Geniet dus even van de rust en hopelijk kun je je volgend jaar weer volledig inzetten voor ons Bouwdorp.
Als we toch meer hulp nodig hebben, dan zullen we je alsnog benaderen.