De “JESch” gedragsregels:

1. Eert uw leid(st)ers/vrijwillig(st)ers; het zijn ook mensen!
2. Trek stevige schoenen aan en kleren die vies mogen worden.
3. Neem geen zoetigheid mee van thuis; het trekt wespen aan.
4. Bij allergie, medicatie, dieet e.d., zorg ervoor dat dit bekend is bij de leiding.
5. Helaas kunnen we dit jaar geen bezoek ontvangen. Ouders, opa’s en oma’s kunnen dit jaar dan ook niet komen kijken.
6. De kinderen mogen het terrein niet verlaten, tenzij:
– met een briefje van (één van) de ouders; laat dit even zien aan de leiding.
– onder begeleiding van (één van) de ouders: wel even melden bij de leiding.
– de activiteiten zich buiten het terrein afspelen.
7. Wees tolerant! Als je met meerdere personen langere tijd bij elkaar bent, zijn er altijd meningsverschillen. Los dit met elkaar op door te praten. Zo nodig roep je de hulp in van de leiding. En PESTEN is VERBODEN (en ook niet leuk eigenlijk)!
8. Ga respectvol om met het terrein en de aanwezige spullen.
9. De commissie is bevoegd, deelnemers de toegang te ontzeggen als deze zich niet aan de geldende gedragsregels houden.

In alle voorkomende gevallen dat dit reglement niet voorziet beslist het bestuur Jesch.

Deelname geschiedt op eigen risico!